За нас

Компанията е със 100% частен капитал специализирана и развиваща своята стопанска дейност в сферата на отоплителната и климатична техника. Извършва консултации на своите клиенти и партньори и предоставя пълен инженеринг при избор на съответната технология в областта на ОВК системите.

Фирмата е специализирана в следните услуги и дейности:

  • проектиране и изграждане на термопомпени системи въздух-вода и вода-вода;
  • проектиране и изграждане на подово отопление в жилищни и индустриални сгради;
  • доставка, монтаж и ремонт на климатични и вентилационни системи;
  • изграждане, поддръжка и ремонт на слънчеви и отоплителни инсталации.

Екипът на компанията има за  цел непрекъснато подобрение и оптимизация на  предлаганите услуги и системи, както и инсталиране на системи и продукти водещи до редуциране вредните въздействия върху  околната среда.